ROI aneb jak se vrátí investice do reklamy

ROI aneb jak se vrátí investice do reklamy
autor: Jan Chrástek publikováno: 21.07.2020

Lámete si hlavu nad tím, zda je pro vás ten či onen způsob marketingu vhodný a zda se vám vyplatí? Bude kampaň vydělávat a kdy tento nástroj využít? Pojďme se tentokrát podívat na to, jak zjistit, jestli se vám investice do reklamní kampaně vrátí.

Co je ROI?

ROI je anglická zkratka Return of Investments, kterou do češtiny překládáme jako návratnost investic. Jedná se o velmi efektivní nástroj, který vám umožní zhodnotit, jestli bude kampaň zisková, či ztrátová. Počítat ROI má smysl všude tam, kde vkládáme investici a záleží nám na jejím návratu během předem stanoveného období. Tím je nejčastěji rok.

Jak spočítat ROI?

ROI vyjadřuje podíl čistého zisku z realizované kampaně a vynaložených investicí. Do vynaložených investic se zahrnují všechny investice, a to i náklady na vývoj a následnou výrobu reklamy, čas i úsilí. Jednoduše řečeno, je to tedy poměr mezi investovanými a vydělanými penězi. Protože se ROI počítá v procentech, je nutné celý výsledek vynásobit 100. Pokud chceme výpočet co nejpřesnější, musíme počítat také s životním cyklem zákazníka, měsíční správou kampaní nebo s konverzní trasou zákazníků.

img blog rovnice - ROI aneb jak se vrátí investice do reklamy

Nicméně se jedná pouze o jednoduchý nástroj pro zjištění prvotních odhadů. Abychom zjistili, jak si stojíme, musíme se na výsledek podívat z pohledu jednoduché matematiky. Pokud je výsledek větší než 100, kampaň je výnosná a investice do ní se tedy vyplácí. V opačném případě je nutno zvážit, zda nám celkový dopad kampaně vrátí danou investici a zda nejsou některé náklady na kampaň zbytečné.

Co ROI nezahrnuje?

Protože je ROI nástroj postavený na výpočtu tvrdých dat, nezahrnují se do výpočtu data měkká, jako například přínos investice pro životní prostředí, společenské postavení firmy na trhu, nebo zvýšení povědomí o značce. To jsou atributy, které se nedají tak jednoduše vyčíslit, ale mají pro klienta často velice důležitou roli.

Proč ROI?

ROI je užitečný nástroj pro všechny, kteří chtějí mít přehled o svých investicích. Pokud spouštíte kampaň na více médiích, je dobré se na ROI dívat v kontextu celého našeho projektu. Pokud se bude ukazatel měřený během kampaně lišit od výsledku před kampaní, máte ještě prostor kampaň upravit, aby byla efektivnější nebo výnosnější. Takže neztrácejte naději, nevěště hlavu a počítejte ROI. Má to cenu.

Jan Chrástek

Honza se inspiruje a nabíjí v přírodě, nejraději se svou rodinou. Své vytříbené technické znalosti v kombinaci s vybroušeným kreativním talentem přenáší do grafiky a kreativního webdesignu. Logiku a cit pro systém pak společně s Milanem trénují při šachových partiích.