Není barva na monitoru jako barva na papíře

Není barva na monitoru jako barva na papíře
autor: Jan Chrástek publikováno: 10.01.2020

Už jste někdy řešili, proč vaše grafické dílo vypadá jinak na počítači, než když si jej vezete z tiskárny? Proč jsou barvy na výsledné tiskovině tmavší, bledší a méně svítivé oproti návrhu na monitoru? Dnes bych vám rád řekl něco o rozdílu mezi barevnými prostory RGB a CMYK. V tom je totiž to tajemství.

Pokud tvoříte grafiku na počítači a dáváte následně dílo do tisku, přecházíte mezi dvěma odlišnými barevnými prostory. Barevný prostor je rozsah barev, který daná technologie zvládne zobrazit. a možná už tušíte, že obrazovka počítače má jiný rozsah barev než právě tiskárna. Barevných prostorů existuje nepřeberné množství (RGB, CMYK, HSL, LAB a další), nejčastější jsou právě první dva zmíněné: RGB a CMYK.

Jaký je rozdíl mezi RGB a CMYK?

RGB (Red, Green, Blue = červená, zelená, modrá) je aditivní barevný prostor, který jednotlivé složky barev přidává pomocí rozsvěcování tří barevných diod v různé intenzitě. Výchozím stavem je černá (diody jsou zhasnuté), smícháním všech tří barev v plné intenzitě vzniká bílá (všechny diody jsou rozsvícené). Proto je RGB prostor vhodný pro obrazovky a displeje.

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK = tyrkysová, purpurová, žlutá, černá) je oproti RGB rozdílový barevný prostor, kde výchozí barva je bílá, tedy pokud je základem čistý bílý papír. Postupným mícháním a nanášením barev tyrkysové, purpurové a žluté dojde k vytvoření černé. Pro úsporu barev je černá zařazena jako čtvrtá barva a prakticky se nemíchá.

Pokud tedy pracujete na počítači, tvoříte svůj projekt v režimu RGB. Při následné prezentaci pomocí online médií se vaše barvy zachovají přesně tak, jak jste je navrhli. Pokud budete chtít přenést vaši práci na papír, převedou se barvy do prostoru CMYK. a protože má CMYK menší rozsah barev než RGB, může nastat problém s rozdílným zobrazením barev. To znamená, že některé barvy nejsou tisknutelné. Jedná se především o syté barvy červené, zelené a modré.

RGB - CMYK
02 color space - Není barva na monitoru jako barva na papíře

Jak na barvy v praxi?

Pokud víte, že budete své digitální výtvory prezentovat v tištěné podobě, měli byste myslet na to, že ne všechny barvy je možné tisknout. Například při tvorbě logotypu je nesmysl použít sytě červenou barvu, protože třeba na vizitkách bude barva tmavší a méně svítivá. Proto byste měli zvolit takovou barvu, která je pro oba režimy společná. Většina nástrojů nabízí možnost zadávat barvy pomocí hodnot RGB nebo CMYK a můžete si tak výsledek ohlídat.

Pokud si ale přesto nejste jistí, pomocí online konvertorů můžete převést barvu z jednoho režimu do druhého a naopak. Počítejte však s tím, že může dojít k malé odchylce od vámi zadané barvy ať už na obrazovce nebo na papíře. Tak jako tak, pokud si nebudete kdykoliv jistí, obraťte se na nás. Rádi vám s barvami pomůžeme, a to nejen v převodu z monitoru do tisku.

03 color shades - Není barva na monitoru jako barva na papíře
Jan Chrástek

Honza se inspiruje a nabíjí v přírodě, nejraději se svou rodinou. Své vytříbené technické znalosti v kombinaci s vybroušeným kreativním talentem přenáší do grafiky a kreativního webdesignu. Logiku a cit pro systém pak společně s Milanem trénují při šachových partiích.