Využití negativního prostoru v grafice a horror vacui

Využití negativního prostoru v grafice a horror vacui
autor: Jan Chrástek publikováno: 12.01.2018

Co je negativní prostor, proč je důležité znát jeho využití v grafických oborech a jak se vyhnout strachu z prázdného místa?

Dnes bych vám chtěl říct něco o negativním prostoru a proč by ho grafik neměl brát vůbec negativně, spíš právě naopak. Je to prvek, který se využívá napříč mnoha obory od grafiky, fotografie, sochařství až po architekturu nebo design. Spolu s pozitivním prostorem tvoří základ umělecké kompozice. Pozitivním prvkem kompozice se označuje hlavní zobrazovaný motiv nebo předmět, na který se má člověk soustředit. Negativní (prázdný) prostor pak dokresluje celou atmosféru a dojem scény a označuje se jím vše ostatní v kompozici. Pokud je prázdný prostor správně použitý, často si uživatel ani neuvědomí prostoru v kompozici.

design blok garsonky - Využití negativního prostoru v grafice a horror vacui

V grafice se negativní prostor označuje jako prvek, který odděluje jednotlivé části grafiky od sebe (typografii, obrázek, …). Jedná se například o okraje stránek, řádkování textů, odsazení a zarovnání obrázků od grafiky nebo typografie a další.

Prázdný prostor se dá využít k oddělení důležitých informací, zvýraznění prvků nebo sdělení nových informací. Například společnost Google.com využívá prázdnoty k přitáhnutí pozornosti. Vaše oči neprohlížejí celou stránku až narazí na logo a našeptávací řádek uprostřed. Jednoduše všechno přeskočí a jdou rovnou doprostřed na podstatnou věc. a přesně tak funguje negativní prostor.

google screenshot - Využití negativního prostoru v grafice a horror vacui

Dalším využitím negativního místa může být navození dojmu luxusního zboží (apple.com). v některých případech je grafika tvořená právě kombinací negativního a pozitivního prostoru, například jako na obrázku níže, kde pozitivní část kompozice tvoří klíč, tu negativní pak tvoří budovy města, ke kterým klíč nejspíše patří.

ilustrace negative space - Využití negativního prostoru v grafice a horror vacui

Správným použitím negativního prostoru můžeme v grafice dosáhnout lepší čitelnosti a pochopitelnosti obsahu předávané informace dokonce až o 20 %. Nehledě na to, že čistá a přehledná kompozice je myslím mnohem estetičtější a líbivější než přeplácaná a nepřehledná grafika.

Jednou z nejčastějších chyb dle mého názoru bývá, že zákazník chce prázdný prostor vyplnit, většinou logem společnosti nehledě na to, zda prázdný prostor má nebo nemá v kompozici svou funkci. Říká se tomu strach z prázdného prostoru (horror vacui). Jedná se vyplnění negativního prostoru velkým počtem detailů až je nakonec prázdný prostor potlačen nebo zcela vyplněn. Krásným příkladem horror vacui je webová stránka lingscars.com. Velmi často touto fobií trpí ženy při zařizování interiérů nebo domácností. Možná to souvisí s tím, že ženy nemají svou „krabici ničeho“.

img lings cars - Využití negativního prostoru v grafice a horror vacui

Nakonec doufám, že negativní prostor už pro vás není nic negativního. Prázdnota má v grafice své místo a pokud je jí v kompozici hodně, většinou to má své důvody a opodstatnění. Navíc, prázdnota nám pomáhá se více i soustředit a přemýšlet, proto si také chceme občas vyčistit hlavu třeba od pracovního stresu.

Jan Chrástek

Honza se inspiruje a nabíjí v přírodě, nejraději se svou rodinou. Své vytříbené technické znalosti v kombinaci s vybroušeným kreativním talentem přenáší do grafiky a kreativního webdesignu. Logiku a cit pro systém pak společně s Milanem trénují při šachových partiích.