Dobré vztahy s grafikem začínají u autorského zákona

Dobré vztahy s grafikem začínají u autorského zákona
autor: Martin Boháč publikováno: 17.03.2016

Základní rovnice dobrých vztahů mezi grafikem a klientem spočívá v kvalitě na jedné straně a spokojenosti na straně druhé. Do rovnice občas vstoupí proměnná, která může dobré vztahy narušit. Nejčastěji to jsou práva k vytvořené grafice. Přitom není nic snazšího, než si licenci předem dohodnout. Jak a jaké jsou k tomu nástroje? To je tématem mého dnešního článku pro MÁM BLOG.

Dnes oprášíme tyto pojmy:

Licenční smlouva:“Licenční smlouva obecně definuje podmínky, za kterých je možno dílo užít. Druhů licencí je ve znění autorského zákona více.”Osobnostní právo:“Definuje právo a vztah autora k dílu a k jeho užití, také případnou nedotknutelnost a nepřevoditelnost.”Majetkové právo:“Stanovuje, kdo a za jakých podmínek smí užívat dílo. Užitím je myšleno zejména jeho rozšiřování, rozmnožování, pronájem nebo půjčování, vystavování či zveřejňování.”Autor:“Autorem je člověk nebo lidé, kteří svou tvůrčí činností zhotovili jedinečné objektivně vnímatelné dílo.”

Dobré smlouvy dělají dobré přátele

Jak naše rovnice začíná? Běžnou praxí je, že si klient objedná například logo nebo grafický vizuál. Jeho tvůrcem, slovy zákona autorem, je zaměstnanec reklamní agentury nebo grafik freelancer. A legálním držitelem majetkových práv k logu nebo vizuálu je zaměstnávající reklamní agentura nebo právě grafik na volné noze. Takže klient může výsledné grafické dílo užívat, ale bez souhlasu majitele osobnostního nebo majetkového práva nesmí s grafikou nic jiného provádět. Proto je důležité se již při objednávce dohodnout na tom, jak to s právem na užívání a změny grafiky v budoucnu bude. Dobré smlouvy prostě dělají dobré přátele.

Jaká je moje první rada? Nezapomeňte, i když máte svolení dílo užívat, autorství díla a s tím spojená práva se nemění. Pokud máte v plánu autorské dílo užít jinak, než jak bylo sjednáno při objednávce, nezapomeňte si zajistit patřičný souhlas autora. Kvalitní a včasnou dohodou se můžete vyhnout nemalým problémům, které mohou vést k finanční kompenzaci mnohonásobně vyšší, než je původní cena samotného díla.

Upravovat grafiku cizího autora je jako vyhodit refrén ze známé písně

Občas do MamiArt přijde klient, který potřebuje upravit dílo jiného grafika. Naše první otázka pak zní: Souhlasí s tímto požadavkem majitel práv, tedy grafik nebo reklamní agentura? Pokud se klient a autor dohodli, pak nám nic nebrání v práci. Pokud ale nemají sepsanou písemnou dohodu, pak nemůžeme upravit ani čárku. Opatrnost a zkušenosti říkají. Zasáhne-li klient do díla jinému grafikovi, je velká pravděpodobnost, že stejnou boudu ušije později také na mě. Z našeho profesního hlediska nám přitom ani tak nezáleží na legislativě. Jde o to, že nechceme, aby někdo upravoval naše dílo a měnil tak náš grafický rukopis. Je to stejné, jako byste odstranili ze známé písničky refrén.

Moje druhá rada tedy zní: Svévolnou úpravu díla nedoporučuji. Mějte na paměti, že vytvořením díla a jeho zveřejněním se pod něj tvůrčím způsobem jako autoři podepisujeme. Neprofesionální zásahy do díla druhým grafikem bez oprávnění mohou ublížit nejen vám, ale především prvnímu grafikovi, tedy autorovi. Navíc jakákoliv úprava bez vědomí autora nebo bez sjednané licenční smlouvy je v rozporu se zákonem.

Co je v licenční smlouvě psáno, to je klientovi dáno

Někteří klienti žádají po dokončení díla zdrojová data k dílu. To je z našeho pohledu stejný požadavek, jako by chtěli recept na výrobu Coca-Coly. Důvod je jednoduchý, zdrojová data nesou naše know-how. Zdrojová data obsahují nejen naše autorská práva, ale také licence autorů užitých podkladů, jako je typografie nebo fotografie. Recept Coca-Coly zřejmě nikdo nezaplatí, nicméně zdrojová data lze koupit. V tom případě je zapotřebí připravit licenční smlouvu a optimálně ještě před zahájením grafických prací dohodnout, za jakých podmínek a v jakém rozsahu bude klient dílo uživat.

A moje doporučení na závěr: Problematika autorství není jednoduchá. Přitom autorský zákon jako takový není nijak rozsáhlý. Takže stačí si přečíst pár odstavců a hned je jasné, že nejsme v jedné nejmenované asijské lidově demokratické republice, kde je Adidos pruhovaný jako zebra.

Martin Boháč

Martin dává nápadům barvu a tvar. Jako správný tatínek dvou dětí přináší do našeho týmu denně klidnou karmu. Po nocích na monitoru sleduje, jak dělají grafiku a design ti nejlepší na světě. V MamiArt pak dokáže dokonalý grafický vizuál vytvořit.