Ve spolupráci s Residomo jsme produkčně připravili dvě úspěšné akce Živá Hlavní a Poděkuj horám, kterým jsme na klíč vytvořili online prezentaci a komunikační kampaně. Výsledkem byla masivní interakce veřejnosti na sociálních sítích a vysoká návštěvnost internetových stránek. V cílovém regionu jsme během jediného měsíce za minimální náklady oslovili přes půl milionu lidí! Na obě akce se pak v květnu 2019 vydalo dohromady 16 000 návštěvníků!