Doktorát získal Milan Anděl díky závěrečné práci s novým konceptem destinačního managementu, následně přednášel na katedře regionálního rozvoje Ostravské univerzity teorii veřejné správy. Díky odborným znalostem byl vedoucím tvůrčího týmu Strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji (2008), ale také zpracoval strategii čerpání dotací EU pro Euroregion Beskydy (2021). Je autorem celé řady úspěšných komunikačních konceptů, byznysových strategií firem, start-upů, měst i produktů. Zřejmě největší dosah měl jeho světové unikátní projekt Čistý festival realizovaný pro EKO-KOM, který od roku 2010 každoročně oslovuje přes 1,5 milionů lidí. Pro Heimstaden vytvořil v roce 2017 koncept Akademie RE I start, kde doposud vzdělal desítky podnikatelů nejen v marketingových dovednostech.