Své první marketingové zkušenosti získával Martin Boháč v oblasti cestovního ruchu. Na starosti měl obecnou elektronickou a printovou propagaci destinace Beskydy. Posléze se specializoval na vizuální stránku propagace. Výsledky jeho práce jste tak mohli zhlédnout nejen po celých Beskydech, ale také za hranicemi regionu a země. Zaměstnanecký poměr vyměnil za svobodný, ale o to těžší život freelancera. Specializoval se na grafické práce, svým klientům byl schopen poskytnout téměř kompletní reklamní fullservis. V MamiArt od založení v roce 2010 nabízí své tvůrčí schopnosti a zároveň dohlíží na finální kvalitu a vizuální styl všech výstupů společnosti. Vedle toho řídí tiskovou produkci pro naše klienty. Z jeho grafických výstupů má největší dosah vizuální identita projektů realizovaných pro EKO-KOM, které od roku 2010 motivovaly miliony Čechů k třídění odpadu.